Autoput za Novi Sad 100D, Beograd, Srbija

  Autoput za Novi Sad 100D, Beograd, Srbija
  Digitalni kanali prodaje i logistika polovni viljuškari Beograd

  Digitalni kanali prodaje definišu nove standarde u unutrašnjoj logistici | 12-Nov-2019

  Kakve veze imaju digitalni kanali prodaje sa unapređenjem unutrašnje logistike? Da, to smo i mi prvo pomislili, sve dok nismo detaljno sagledali ovu tematiku i njen uticaj na industriju. Digitalni kanali prodaje su širok pojam. To uključuje pozicioniranje na različitim platformama, a pre svega u zavisnosti od industrije u kojoj poslujete. Za nas, svakako su najvažnije mašine za pretraživanje. To su Google, Yahoo, Bing i druge. I u ovom slučaju moramo biti precizni, jer nije svaka mašina za pretraživanje od iste važnosti za kompanije. U ovom trenutku Google zauzima preko 92% svetskog tržišta, što je stavlja na prvo mesto po važnosti u biznisu na Internetu.

  Većina industrija pokazuje potpuno drugačije informacije na Internetu u odnosu na offline poslovanje. Mi smo takođe došli do identičnog zaključka. Zahtevi koji se dešavaju online putem nemaju skoro nikakve sličnosti sa vašim standardnim upitima. To je potpuno novo tržište, gde važe druga pravila poslovanja. U našem slučaju, ta pravila menjaju standardni oblik poslovanja i samim tim menjaju industriju.

  Početkom godine smo započeli razvoj web platformi za projekat sa polovnim viljuškarima i za kratkoročnu rentu. Ideja je bila da penetriramo postojeće tržište koje ima potrebe za ovim proizvodima i uslugama. Analizirali smo online tržište i videli da postoji određeno interesovanje koje je dovoljno za rentabilnost poslovnog modela, ali nismo mogli sa velikom preciznošću da predvidimo razvoj aktivnosti. To je veoma teško uraditi na Internetu. Vi ne možete sa sigurnošću da kažete kada će vas Google bolje rangirati kroz svoj algoritam, od čega direktno zavisi koliko ćete biti izloženi pregledima korisnika.

  Ono što svakako nismo očekivali i što zapravo menja pogled na ceo projekat su zahtevi koji dolaze od klijenata. Pre svega, do sada smo dobili samo 1% upita od kompanija koje poznajemo sa tržišta ili sa kojima smo radili do sada. Nakon više od dve decenije u ovom poslu svako bi se osmelio da kaže da dobro poznaje tržište, ali to ovde nije slučaj. Mislili smo da znamo skoro sve i da nam ništa ne može promaći. Toliko terenskih prodavaca, potršenog goriva, vremena, sastanaka, tehnologije kojom računamo pokrivenost tržišta. Sve je demantovano u samo nekoliko meseci. I daje smo na početku, jer svakodnevno zaključujemo koliko je tržište fleksibilno i nestabilno. Očekuje nas proces učenja, koji je na Internetu veoma dinamičan i traje konstantno.

  Kompanije žele brzo rešenje, žele brz odgovor, žele brzu i kvalitetnu uslugu. Sve više kompanija ne želi da se vezuje za dobavljača na duži vremenski period. Glavni razlog za to je nestabilno i dinamično poslovanje na globalnom nivou, gde niko nije u stanju da garantuje sigurnost. Kompanije taj rizik žele da prebace na svoje dobavljače. Oko 60% kompanija ima potrebu da pokrije pikove u sezoni, dok nešto više od 30% kompanija želi pomoću kratkoročne rente da izbegne zastoje u proizvodnji ili u distribuciji robe. To znači da svega 30% kompanija ima optimizovanu flotu viljuškara. Ostatak ima veći broj nego što im je zaista potrebno.

  Dugoročna renta koja je trenutno aktuelna će u jednom trenutku biti distraptovana (eng. Distruptive Innovation) kratkoročnom rentom. Glavni razlog za to će biti smanjivanje ekonoske aktivnosti i ulazak u recesiju. Kompanije će imati smanjene budžete i biće primorane da koriste najoptimalnija rešenja za njihov biznis. To smo primetili po većini zahteva za kratkoročnu rentu koji su sada sve kraći (do tri meseca). Najveći broj zahteva je za rentu viljuškara na dnevnom nivou. Pitali smo se zašto neko traži rentu na dnevnom nivou i još uz to traže uslugu sa rukovaocem. Ove kompanije zapravo ne znaju ništa ili znaju vrlo malo o viljuškarima, što ukazuje na nisku tehničku pismenost za ovu vrstu delatnosti. Nama je to jasan signal da im je potrebna pomoć u vidu savetovanja. To su zapravo kompanije koje nemaju viljuškare uopše, ali imaju potrebu da nešto prenesu od tačke A do tačke B, što i jeste glavni zahtev u unutrašnjoj logistici. Ovde se odluke brzo donose, jer je i sama potreba momentalna. Ovo nisu standardne nabavke opreme gde je neophodno višemesečno planiranje. Ovde ne učestvuje ceo projekt tim (nabavka, logistika, finansije), već samo donosioci odluke. Postoji mnoštvo razlika u odnosu na standardno poslovanje koje je nama poznato.

  Kada smo detaljnije sagledali sve aspekte funkcionisanja unutrašnje logistike, koju ne čine samo velike fabrike ili distributivni centri, već i male prodavnice, ugostiteljski objekti, banke, gradilišta, poljoprivredna dobra, započeli smo kreiranje potpuno novog poslovnog modela za ovaj segment poslovanja, koji za cilj ima povećanje dostupnosti proizvoda i usluga, kao i smanjenje zastoja i sveobuhvatnu optimizaciju kompletnog procesa prenosa tereta. U 21 veku informacija će imati najveću vrednost. Sistemsko prikupljanje podataka, njihova obrada i klasifikacija nije moguća bez digitalizacije. Kako logistika predstavlja jedno od najaktraktivnijih oblasti u budućnosti, njen razvoj je direktno povezan sa primenom IT-a. Mi u tome vidimo ogromnu šansu, i zbog toga ulažemo značajne napore kroz svakodnevno unapređivanje našh softverskih rešenja na Internetu koja imaju za zadatak da postave nove standarde u industriji viljuškara i opereme za unutrašnju logistiku.


  Polovni viljuškari

  Iznajmljivanje viljuškara

  Polovni viljuškari viber

  Viber